Forside » Salgsbetingelser
Min konto     
        MENU

      »  Om os

      »  Skriv til os

      »  Levering af vare

      »  Betalingsformer

      »  Salgsbetingelser

Tilmelde dig vores nyhedsbrev her.
Navn:
Email:
Der er i øjeblikket ikke registreret driftproblemer på nogle servere eller services...

Køb hos EDB Lee

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos EDB Lee's grossister.

EDB Lee gør SÆRLIGT OPMÆRKSOM på, at med mindre andet er nævnt, så er HOVEDSPROGET, i manualerne til de varer som EDB Lee sælger, ENGELSK.

EDB Lee gør i den anledning opmærksom på, at computer hardware og software er særligt komplicerede produkter, at de produkter som sælges hos EDB Lee hovedsagligt produceres i udlandet. Det bemærkes, at engelsk er et af hovedsprogene i verden.Reklamationsret

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at De enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

EDB Lee opfordrer kunden til at tage kopi/backup af samtlige data. EDB Lee kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af EDB Lee måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.Anvendelse af reklamationsret

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles EDB Lee inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Kunden kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post eller indlevere den på vores adresse: Christian 3 vej 35, 6000 Kolding. Vi anbefaler i alle tilfælde, at De opretter en RMA-sag under min konto i vores kundecenter her på siden, da dette forkorter sagsbehandlingstiden væsentligt.

Komplette Pc-systemer, som ikke er købt samlet eller monteret af EDB Lee og hvor der skal fortages fejlsøgning, vil EDB Lee beregne tiden til fejlsøgning med timetaksten DKK 500,00 pr. time inkl. moms. Produkter der er omfattet af reklamationsretten og som er defekte vil herefter blive omskiftet til timetakst. Ønsker man ikke, at EDB Lee foretager fejlfinding skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat.

EDB Lee opfordrer kunden til at tage kopi/backup af samtlige data. EDB Lee kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af EDB Lee måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til EDB Lee udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af EDB Lee.14 dages returret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi købesummen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i original emballage og i sæsentlig samme stand som da varen blev modtaget.

Såfremt varen har været monteret/installeret/taget i brug bortfalder returretten.

Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af EDB Lee ud fra en mulig salgsværdi.

Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark (eller anden fragtmand) senest 14 dage efter modtagelsen eller være tilbageafleveret på EDB Lee adresse: Christian 3 vej 35, 6000 Kolding, ligeledes indenfor 14 dage efter modtagelsen.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af EDB Lee, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

EDB Lee returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til EDB Lee skal være forsvarligt indpakket.

Ved CPU'er, ram, harddiske m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.

EDB Lee anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til EDB Lee. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Alle produkter, der modtages fra EDB Lee indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af Deres rettigheder.Er de i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler EDB Lee, at De retter henvendelse til info@edblee.com eller på telefon 29904040Kompatibilitet

EDB Lee kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i en konfiguration af EDB Lee sammensatte komponenter eller ansvarlig for kompatibilitetsproblemer mellem hardwareløsdele ved køb til selvmontering.Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende

Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode

EDB Lee forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt

Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.Betaling efter leveret ydelse

I tilfælde, hvor EDB Lee først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 8 dage hvis ikke andet er aftalt. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso, hvorved yderligere omkostninger vil påløbe, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Lov nr. 379 §9b stk. 3.Tilbagesendelse af varer, som ikke indeholder fejl

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til EDB Lee, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. EDB Lee forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Testgebyret er DKK 250,00 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.Priser og kontrakter

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Alle kontrakter indgåes på danskSalg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

EDB Lee forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via Proshop ApS' hjemmeside.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.Særligt om butikssalg og afhentning

Butikssalg: Køb som er foretaget i vores butik i Kolding

Ved butikssalg er der ingen kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.Afbestillinger

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, kan det ske ved, at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 16.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

Copyright © · EDB Lee ApS · Christian 3 vej 35 · 6000 Kolding · CVR: 38 01 90 31 · Mail: info@edblee.com · Tlf: 29 90 40 40